Tổng hợp mẫu hóa đơn điện tử Viettel đúng chuẩn

Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử Viettel được ban hành đúng chuẩn, Khách Hàng có thể tải xuống để làm mẫu cho hóa đơn Doanh Nghiệp của mình.

Mỗi loại hình dịch vụ sẽ có mẫu hóa đơn điện tử riêng phù hợp, vì vậy Doanh Nghiệp, Công Ty cần chọn đúng mẫu hóa đơn cần thiết.

Tải xuống bản mẫu đầy đủ tại đây: Tải Xuống

MẪU HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ CÓ TỔNG QRCODE

Mẫu 1:

mẫu hóa đươn giá trị gia tăng thuế 1

Mẫu 2

mẫu hóa đươn giá trị gia tăng thuế 2

Mẫu 3

mẫu hóa đươn giá trị gia tăng thuế 3

Mẫu 4

mẫu hóa đươn giá trị gia tăng thuế 4

Mẫu 5

mẫu hóa đươn giá trị gia tăng thuế 5

Mẫu 6

mẫu hóa đươn giá trị gia tăng thuế 6

MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GIÁ ĐIỆN & NƯỚC

MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN

Mẫu 1

Mẫu hóa đơn điện 1

Mẫu 2

Mẫu hóa đơn điện 2

MẪU HÓA ĐƠN NƯỚC

Mẫu 1

Mẫu hóa đơn nước 1

Mẫu 2

Mẫu hóa đơn nước 2

MẪU HÓA ĐƠN THUẾ TỔNG CÓ CHIẾT KHẤU

Mẫu Chiết Khấu Trước Thuế

mẫu hóa đơn có chiết khấu 1

Mẫu Chiết Khấu Sau Thuế

mẫu hóa đơn có chiết khấu 2

Ngoài ra còn nhiều mẫu hóa đơn điện tử do Viettel ban hành đúng chuẩn nghị định 129. Khách Hàng, Quý Công Ty có thể tải file tổng hợp đầy đủ các mẫu hóa đơn tại đây:

Tải Xuống

Website chủ quản: https://sinvoiceviettel.com/ – Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice phân phối trên toàn quốc, liên hệ hợp tác đại lý theo số hotline.

Xem Thêm: Yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ nền kinh tế