Hóa đơn điện tử có bắt buộc không? Thời gian áp dụng là ngày nào?

Như vậy sau nghị quyết 35 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc áp dụng hóa đơn điện tử cho toàn bộ doanh nghiệp thì đến nay đã có thông báo chính thức về việc có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không? Theo Luật Quản lý thuế vừa được sửa đổi và … Đọc tiếp “Hóa đơn điện tử có bắt buộc không? Thời gian áp dụng là ngày nào?”

Yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ nền kinh tế

Trong thời gian vừa qua theo Thủ Tướng Chính Phủ đã đưa ra nghị quyết 35 và chỉ thị số 26/CT-TTg về vấn đề tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử cho mọi Doanh Nghiệp hay nói cách khác là cho toàn bộ nền kinh tế nước ta cụ thể Nghị Định … Đọc tiếp “Yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ nền kinh tế”