Quy trình thiết kế hóa đơn điện tử Viettel

hướng dẫn thiết kế hóa đơn điện tử viettel

Trước khi phát hành một loại hóa đơn điện tử bất kỳ thì Doanh Nghiệp đều phải có bản thiết kế hóa đơn điện tử mẫu, hoặc sử dụng các mẫu sẵn có do Viettel phát hành.

Bài viết này Sinvoiceviettel.com sẽ hướng dẫn Khách Hàng cách tự thiết kế một mẫu hóa đơn bất kỳ phù hợp với Quy Định.

Tải xuống File PDF hướng dẫn thiết kế hóa đơn điện tử đầy đủ tại đây: Tải xuống

CÁC BƯỚC THIẾT KẾ MẪU HÓA ĐƠN ĐÚNG CHUẨN

I. Giới thiệu sơ lược về các file hóa đơn

a. File view trực tiếp (invoice.xsl)
Do phần view trực tiếp hóa đơn hiện tại chỉ là dạng liệt kê, không có định dạng khổ giấy hay format của hóa đơn nhiều trang, nên thông thường file invoice.xsl sẽ được chia bố cục gồm các phân vùng như sau và thông thường các bố cục này ngang hàng:

 1. Thông tin logo
 2. Thông tin loại hóa đơn (Hóa đơn Giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, ….) và thông tin ngày tháng của hóa đơn
 3. Thông tin Mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn (3 phần này hiện đang nằm trên cùng 1 thuộc lớn nhất bao quanh hóa đơn)
 4. Thông tin người bán hàng (Dữ liệu seller)
 5. Thông tin người mua hàng (Dữ liệu buyer)
 6. Thông tin chi tiết hành hóa (Dữ liệu trong item)
 7. Dữ liệu tổng hợp của hóa đơn là 1 phần thông tin trong invoiceData: Cộng tiền hàng, tổng cộng tiền thanh toán, chiết khấu…..
  Phần thuế suất GTGT sẽ được lấy theo phần invoiceTaxBreakdowns
 8. Phần hiển thị thông tin ký điện tử của hóa đơn
 9. Phần hiển thị footer và thông tin dữ liệu tra cứu hóa đơn
 10. File view pdf (invoice-fo.xsl và exchange-invoice-fo.xsl) Đối với 2 file –fo.xsl, do ngoài việc hiển thị thông tin còn phải đảm bảo đúng theo thông tư 39 và thông tư 32 của BTC về việc hiển thị hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Phần header của hóa đơn điện tử viettel (Lặp lại ở tất cả các trang đảm bảo theo thông tư 39)

hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Trong phần này chia ra các phân vùng tương ứng như bên invoice.xsl

 1. Thông tin logo
 2. Thông tin loại hóa đơn (Hóa đơn Giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, ….) và thông tin ngày tháng của hóa đơn
 3. Thông tin Mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn (3 phần này hiện đang nằm trên cùng 1 thuộc của lớn nhất bao quanh hóa đơn)
 4. Thông tin người bán hàng (Dữ liệu seller)
 5. Thông tin người mua hàng (Dữ liệu buyer) (Các dữ liệu này tùy chỉnh dựa vào từng mẫu hóa đơn)
 6. Thông tin chi tiết hành hóa (Dữ liệu trong item)
 7. Dữ liệu tổng hợp của hóa đơn Là 1 phần thông tin trong invoiceData: Cộng tiền hàng, tổng cộng tiền thanh toán, chiết khấu…..
  Phần thuế suất GTGT sẽ được lấy theo phần invoiceTaxBreakdowns
 8. Phần hiển thị thông tin ký điện tử của hóa đơn
 9. Phần hiển thị footer và thông tin dữ liệu tra cứu hóa đơn
  (Phần này đặc biệt hơn đối với file invoice.xsl Do cần khai báo nhiều định dạng với nhiều format nhiều trang. Hóa đơn chỉ có 1 trang (Khai báo tại phần khung 1), hóa đơn nhiều trang trang đầu (Khung 2), hóa đơn nhiều trang trang giữa (Khung 3), hóa đơn nhiều trang trang cuối cùng (Khung 4)). Phần này thông thường không cần điều chỉnh vì đã chuẩn với thông tư

Xem thêm: Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử của Viettel hơp chuẩn

File invoice-fo.xsl và exchange-invoice-fo.xsl

Các nội dung cần nắm trong cấu trúc file invoice-fo.xsl và exchange-invoice-fo.xsl

a) Định dạng tiền trong hoá đơn
Trường hợp 1: Đơn vị tiền là EURO hoặc VNĐ.
Trường hợp 2: Đơn vị tiền là USD

b) Khai báo các style attribute để sử dụng chung
#000000 1mm 1mm 1mm 1mm
#000000 italic 1mm 1mm 1mm 1mm

c) Chèn dòng trống vào bảng hàng hóa Đoạn template này ý nghĩa là để chèn dòng trống vào bảng hàng hóa tối thiểu trên một trang. Số lượng fo:table-cell bằng đúng số cột của bảng hàng hóa.
Tối thiểu bao nhiêu dòng trên 1 trang. VD như trên là 10 dòng

d) Thiết lập kích thước khổ giấy PDF và phân trang

Tải xuống bản hướng dẫn thiết kế hóa đơn điện tử đầy đủ tại đây: Tải xuống

Xem Thêm: Cách quản lý hóa đơn điện tử khoa học và an toàn

Trả lời