Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Cần Biết

Sau khi luật Quản Lý Thuế đã sửa đổi, bổ sung và Nghị định 119/2018/NĐ-CP được thông qua. Bao gồm nhiều quy định về hóa đơn điện tử mà Doanh Nghiệp cần nắm rõ: Thời gian áp dụng, hạn chót áp dụng,… Bài viết sẽ tóm tắt đầy đủ những Quy Định và tháo gỡ những vướng mắc cho Doanh Nghiệp khi hóa đơn điện tử được áp dụng.

Quy định về hóa đơn tử viettel

Quy Định Về Thời Hạn Bắt Buộc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử

1. Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP tại khoản 2 điều 35 có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định:

“Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

2. Theo Thông tư  68/2019/TT-BTC Khoản 3 và 4 Điều 26,của Bộ Tài Chính đã quy định:

“Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”

3. Và theo Luật Quản lý thuế 2019 đã sửa đổi bổ sung có nêu: 

Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 1/7/2022.

 • Thứ nhất: Về thời hạn cuối áp dụng hóa đơn điện tử sẽ là ngày 01/11/2020.
 • Thứ hai: Quy định của Luật Quản Lý Thuế (sửa đổi) được hiểu là quy định chung dành cho hóa đơn, chứng từ điện tử nói chung.

Doanh Nghiệp cần hiểu đúng nghĩa nếu không sẽ rất tốn kém về chi phí và có thể gặp rủi ro về pháp lý vì không kịp thời chuyển đổi sang hóa đơn điện tử.

Quy Định Về Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Khi Bán Hàng, Cung Cấp Dịch Vụ

Sau khi Nghị Định 119/2018/NĐ-CP được áp dụng tại điều 12 có nêu rõ về việc các Doanh Nghiệp nào sẽ phải áp dụng hddt khi cung ứng dịch vụ như sau:

 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 2. Doanh nghiệp thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.
 3. Hộ, cá nhân kinh doanh có 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 4. Hộ, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

Xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử bị sai.

Quy Định Về Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Để Chuyển Sáng HDDT

Tại Điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục chuyển đổi hóa đơn giấy sang HDDT như sau:

 1. Doanh Nghiệp thành lập hội đồng hủy hóa đơn
 2. Lập bảng kiểm kê các hóa đơn cần hủy
 3. Lập biên bản hủy hóa đơn
 4. DN làm thông báo hủy hóa đơn

Lưu Ý:

 • Số lượng văn bản: 2 Bản (Giữ 1 bản và gởi đến cơ quan Thuế 1 bản)
 • Thời hạn nhận thông báo kết quả sẽ không quá 5 ngày tính từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Các Trường Hợp lập sai biên bản hoặc nộp chậm kết quả thông báo DN sẽ bị phạt theo quy định:

– Mức phạt sẽ từ 200.000 – 8.000.000 tùy theo mức độ vi phạm.

Quy Định Về Các Trường Hợp Được Cấp HDDT Miễn Phí

Căn cứ theo Luật Quản Lý Thuế các trường hợp sau đây sẽ được Chi Cục Thuế cấp miễn phí HDDT và xác nhận:

 • Tổ chức, hộ kinh doanh, HTX,…kinh doanh tại địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn.
 • Các DN vừa và nhỏ được đề nghị từ UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW và theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Các trường hợp khác được khuyến khích bởi Bộ Tài Chính.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH BAO GỒM:

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Và các tổ chức khác.

Mọi thắc mắc cần giải đáp về các quy định về hóa đơn điện tử xin gởi về:

Email: namnn5@viettel.com.vn hoặc 18008111

Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Cần Biết

Trả lời