Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu hay chữ ký người mua không?

Theo thông tư của Thủ Tướng Chính Phủ và Nghị Định 119/2018/NĐ-CP, việc hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không hoặc có cần chữ ký người mua không thì tùy vào từng trường hợp. Cụ thể bài viết này Sinvoiceviettel.com sẽ giải đáp thắc mắc cũng như nêu rõ những trường hợp cần hoặc không cần đóng dấu.

hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?
Có cần thiết đóng dấu cho HDDT không?

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ CẦN ĐÓNG DẤU KHÔNG?

Theo điểm b, khoản 2, điều 5 theo thông tư số 119/2014/TT-BTC thì việc đóng dấu cho hóa đơn điện tử tùy vào từng trường hợp sẽ được áp dụng như sau:

  • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có thể tự tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn, không nhất thiết phải có đóng dấu của người bán, chữ kí của người mua hàng trong các trường hợp như: thanh toán hóa đơn điện, nước, mua các thiết bị viễn thông, các dịch vụ viễn thông, các dịch vụ ngân hàng.
  • Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kế toán cần kê khai thuế thì bắt buộc phải kí điện tử hoặc đóng dấu vào hóa đơn điện tử nhận được thì hóa đơn đó mới được coi là hóa đơn hoàn chỉnh và mang tính pháp lí, sử dụng được với cơ quan thuế.
  • Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đóng dấu nếu như doanh nghiệp đó tự đủ điều kiện để tự in hóa đơn.

Ngoài ra, theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, người bán hàng hóa được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này chỉ được thực hiện duy nhất 01 lần và không nhất thiết phải có đóng dấu của người bán.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ CẦN CHỮ KÝ NGƯỜI MUA KHÔNG?

Theo công văn 60008/CT-TTHT được Chi Cục Thuế ban hành ngày 31/7/2019 đã quy định về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

Như vậy khi Doanh Nghiệp bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ có xuất hóa đơn điện tử đi kèm thì bắt buộc phải bao gồm:

  • Chữ ký của người bán,
  • Ngày tháng lập hóa đơn
  • Chữ ký người mua chỉ trong trường hợp người mua là kế toán.

Những Trường Hợp Không Cần Chữ Ký Người Mua

  • Người mua không phải là đơn vị kế toán;
  • Người mua là đơn vị kế toán nhưng có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người mua và người bán như: Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán phiếu thu…

Xem thêm: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẦN BIẾT

KẾT LUẬN:

Như vậy việc cần đóng dấu cho hóa đơn điện tử hay cần chữ ký người mua sẽ phụ thuộc vào chính Doanh Nghiệp bán hàng. Nếu Doanh Nghiệp có đủ điều kiện để phát hành hóa đơn không cần đóng dấu và chữ ký người mua thì việc đóng dấu không bắt buộc. Ngược lại nếu Doanh Nghiệp không đủ điều kiện phát hành loại hóa đơn này thì cần đóng dấu và chữ ký người mua hàng.

Tham Khảo: Các Lập & Xuất Hóa Đơn Điện Tử Đúng Chuẩn

Xem Thêm: Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viettel

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu hay chữ ký người mua không?

Trả lời